Slide Image

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Balco Group AB, org.nr 556821-2319, kallas till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Formulär för poströstning finner ni längre ner på sidan under rubriken “dokumentation”. Det är även möjligt att poströsta digitalt. Klicka här för digital poströstning.

 

Balco balkongliv

“Balcos inglasningar har över 90 års livslängd, skapar energibesparingar och eliminerar underhållsbehov”.