Slide Image

Hållbarhetsdokument

Hållbarhetspolicy och Code of Conduct är styrande dokument som på ett övergripande sätt pekar ut färdriktningen för hållbarhetsarbetet inom Balco Group. Code of Conduct finns i två versioner, en för anställda inom koncernen och en för våra leverantörer.

Vi anser det vara av största värde att våra leverantörer delar vår syn på hur man ska uppträda i sitt företagande och i sina affärsrelationer.

90 ÅR
Livslängden på en inglasad standardbalkong byggd enligt Balco-metoden

“Hållbarhet hjälper oss att utveckla Balco Group till ett företag som vi vet kommer att leverera ett långsiktigt värde.”

 

Johan Fälth, Ansvarig hållbarhetsfrågor

Relaterade dokument kopplat till vårt hållbarhetsarbete:

Hållbarhetspolicy

För bolag inom koncernen är hållbart företagande en förutsättning för att skapa en verksamhet som växer, är lönsam och som skapar värde för företagets kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi ska eftersträva ett hållbart företagande samt följa de områden som ingår i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
 

Mer finns att läsa här: BALCO GROUP HÅLLBARHETSPOLICY

Code of Conduct

Uppförandekoden har tagits fram i syfte att uppmuntra rättvisa och säkra arbetsförhållanden, skydda mänskliga rättigheter, verka för att bibehålla ett ansvarsfullt synsätt kring miljöfrågor och för att tillämpa höga etiska standarder inom Balcokoncernen.
 

Mer finns att läsa här: CODE OF CONDUCT-BALCO GROUP

Code of Conduct för våra leverantörer

Balco Groups Code of Conduct (Uppförandekod) för leverantörer har tagits fram i syfte att uppmuntra och värna om rättvisa och säkra arbetsförhållanden, skydda mänskliga rättigheter, verka för att bibehålla ett ansvarsfullt synsätt kring miljöfrågor och för att tillämpa höga etiska standarder, såväl inom Balco Group, som hos våra leverantörer.
 

Mer finns att läsa här: CODE OF CONDUCT-LEVERANTÖRER