Slide Image

Medlemskap och certifieringar

UN Global Compact

Balco Group har under året gått med i UN Global Compact. Koncernen tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar och rätten att bilda fackföreningar. Ska vi nå målen i enlighet med Agenda 2030 är det allas ansvar att engagera sig och vara med och medverka. Genom UN Global Compact kommer vi att få ta del av utbildningsmaterial och ett stort nätverk av spelare som är med och gör skillnad i samtidens viktigaste fråga.

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Då Balco Group är balkongbranschens största spelare ser vi ett stort värde i att få ta del av organisationens expertis och att få vara med och påverka i frågor kring, vad vi kallar, ”gröna fastigheter”. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar Sweden Green Building Council för ett samhälle som gynnar både människor och miljö. Med sig har man experter, företag och organisationer från hela landet som alla arbetar mot samma mål

Nasdaq ESG Transparency Partner

Certifiering utfärdad av Nasdaq, vilken ur ett samhällsperspektiv visar på engagemang och transparens kring hållbarhetsfrågor. Vi anser att det är viktigt att vi som publikt bolag tydliggör att vi är stolta över vår verksamhet och att vi välkomnar externt intresse om vad vi faktiskt gör i frågor inom Miljö, Sociala frågor och Styrning av bolaget.