Slide Image

Sponsring

Balco Group har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället, där sponsorsamarbeten är en viktigt del. Sponsring ska medverka till att skapa attraktiva samhällen för våra nuvarande och kommande medarbetare samt för medborgarna på våra verksamhetsorter. Vår sponsring ska skapa god PR och stärka våra varumärken, nå breda grupper i samhället med fokus på barn och ungdomar genom främst lokal ungdomsidrott samt andra initiativ som gynnar barn och unga.

Övergripande ansvar för sponsringsfrågor i koncernen har Johan Fälth, ansvarig hållbarhetsfrågor samt marknads- och exportdirektör.

Nedan har vi några av de föreningar och initiativ som Balco stöttar.