Slide Image

Historia

Balco grundades år 1987 av Lars Björkman, en driven och envis småländsk entreprenör, med en balkongidé och visionen att skapa ett innovativt bolag som skulle bli ledande inom balkongbranschen. Verksamheten etablerades kort efter att Lars Björkman övertalat byggherrarna på BPA om att bygga 500 balkonger till allmännyttans lägenheter i kvarteret Skatan i Växjö. Verksamheten drevs till en början i ett garage i Växjö där endast försäljning och projektledning sköttes inom företaget medan tjänster relaterade till konstruktion, produktion och montage köptes in.

Det var dock inte förrän efter finanskrisen på 1990-talet som marknaden ljusnade och order började komma in på riktigt. År 1996 tog verksamheten fart på allvar och Balco kunde köpa en industrilokal och starta produktion i egen regi. Sedan 1996 har Balco vuxit från att vara ett bolag med cirka 25 anställda och en omsättning på 42 miljoner SEK till att den 31 december 2019 ha 419 anställda och en omsättning på 1 221 MSEK.

 

 

1987
Balco grundas

Balco Group i siffror

500

Balkonger – första orden

1990

Internationell expansion

57

Patentregistreringar

Faser i företagets historia

Internationell expansion

Under 1980- och 1990-talet påbörjade Balco sin internationella expansion genom att etablera verksamhet i Norge och Tyskland. Expansionen fortsatte under 2000-talet och Balco etablerade sig i Danmark 2001, i Storbritannien 2005 och i Polen 2008.

Nytt ägarskap och viktiga förvärv

2001 blev Balco riskkapitalägt vilket påskyndade expansionen av verksamheten. Under denna tid förvärvade Balco en del i en polsk fabrik genom 25 procents ägarandel i syfte att säkra lågkostnadsproduktion. 2010 förvärvade riskkapitalbolaget Segulah Balco. Under Segulahs ägande har Balco fortsatt att expandera till nya geografiska marknader och utvecklat produktportföljen till de marknadsledande balkonglösningar som företaget idag tillverkar och säljer. Vidare förvärvades Balco Kontech A/S, en tillverkare av öppna balkonger för storstadsmiljö, vilket stärkte Balcos närvaro i Danmark, men även tillförde viktig kompetens inom ett nytt produktområde, City-balkonger.

Bolaget har varit börsnoterat sedan 2017 och har sedan dess fortsatt att expandera. TBO-Haglinds, som förvärvade i december 2018, är en av de etablerade aktörerna på den svenska renoveringsmarknaden för balkongentreprenader och stärker Balco Groups produkt- och kunderbjudande till att täcka hela marknadens behov inom renoveringssegmentet. 

Ett bolag med kontinuerligt fokus på innovation

Balco utvecklade de första balkonglösningarna redan 1988, ett år efter att företaget grundades. Redan 1993 lyckades företaget erhålla sitt första patent och idag har Balco 57 patentregistreringar och patentansökningar.

Balcos tradition av produktutveckling och innovation har möjliggjort att Balco hela tiden kan ligga i framkant teknisktoch har lagt grunden för de högkvalitativa och patenterade lösningarna företaget idag erbjuder sina kunder.