2022-10-25

Balco förvärvar fasadbolaget Söderåsen Mur och Kakel AB

Balco Group AB har den 25 oktober ingått avtal om och slutfört förvärv av åttio (80) procent aktierna i bolaget Söderåsen Mur och Kakel AB. Tillträde har skett i dag och förvärvet konsolideras från den 1 november 2022. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie redan under 2023.

 

Söderåsen Mur och Kakel grundades 2000 och erbjuder fasadarbeten, som murning, putsning och isolering, vid såväl renoveringar och reparationer som vid nyproduktion. Kunderna utgörs av bostadsrättsföreningar, allmännyttan, privata fastighetsägare och byggföretag.  Söderåsen ligger i Kågeröd och har 21 heltidsanställda och omsatte 53 MSEK under det senaste verksamhetsåret. Söderåsen kommer fortsatt att drivas av nuvarande ledning med Ola Gustafsson som VD och Emil Johansson som vice VD. Bolaget kommer vara ett helt fristående bolag inom Balco-koncernen.

 

Förvärvet stärker och kompletterar Balcos produkt- och kunderbjudande inom totalentreprenad och grön transformering. Söderåsen kompletterar koncerns andra fasadbolag geografiskt då man verkar i södra Sverige.

 

Förvärvet av Söderåsen är i linje med Balcos tillväxtstrategi och med företagets ökade fokus på hållbarhet och att hjälpa våra kunder med energibesparing genom grön transformering. Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande inom totalentreprenad i projekt där både balkong- och fasadrenovering ingår, då Söderåsen och Stora Fasad kompletterar varandra geografiskt.”, säger Camilla Ekdahl, tf koncernchef för Balco Group, i en kommentar.

 

Balco Group finansierar förvärvet med egen kassa.

Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-25 12:15 CET.