2020-05-11

Balco Group stärker sitt fokus på hållbarhet

Växjö 11 maj 2020

Ett prioriterat område i Balcos hållbarhetsarbete är ambitionen att sänka CO2-avtrycket vid tillverkningen av en balkong med 20 procent till år 2021. Det ger en klimatpositiv effekt 5–10 år tidigare jämfört dagens 30–50 år. Sett över balkongens totala livslängd på minst 90 år* är det en avsevärd miljövinst.

Utifrån miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter har Balco de senaste två åren analyserat och dokumenterat koldioxidavtrycket från företagets produkter. En del kan härröras till inköp av komponenter och material utanför Europa. Därför har koncernen beslutat att alla inköp ska göras från leverantörer i Europa, som ett led i att minska transporterna och få en säkrare materialförsörjning.

Balco jobbar ständigt på att förbättra sin verksamhet i enlighet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Fokus ligger inte enbart på miljö utan även på social och ekonomisk hållbarhet på bolagsnivå. För att tydliggöra fokus på hållbarhetsfrågorna i koncernen har Balco Group utsett Johan Fälth till hållbarhetsansvarig. Ett internt arbete är nu inlett i syfte att få upp hållbarhet ännu högre på agendan.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Fälth, Export och marknadsdirektör, ansvarig för hållbarhetsfrågor, 073-345 61 25, johan.falth@balco.se

Kenneth Lundahl, VD och koncernchef, 070-630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se

 

* Livslängdsanalys för material i Balcos inglasade standardbalkong genomförd av Element Materials Technology på uppdrag av Balco AB, 2019.