2021-04-16

Balco Groups årsredovisning för 2020 publicerad

 

 

Balco Group AB:s årsredovisning för 2020 finns tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida: www.balcogroup.se

En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

 

Informationen är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-16 10:00 CET.