2017-11-10

Balco påbörjar produktion och leverans av den största ordern i bolagets historia

Balco inleder nu produktion och leverans av ordern i Östersund avseende inglasade balkonger till ett värde om cirka 160 MSEK. Ordern, som sedan tidigare är inkluderad i bolagets orderstock, är den största i Balcos 30-åriga historia och kommer att bidra till omsättningen under slutet av fjärde kvartalet 2017 och hela 2018.  

Balcos kunder har nu fått bygglov vilket innebär att Balco inleder produktion av balkonger till tre bostadsrättsföreningar i Östersund. Ordervärdet är cirka 160 MSEK och ingår i den orderstock som bolaget redovisat i noteringsprospektet och tidigare delårsrapport. När bygglovet erhålls inleds produktionsfasen vilket innebär att projektet kommer att bidra till omsättningen i slutet av fjärde kvartalet 2017 och hela 2018. Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2018.

”Ordern från Östersundshus är ytterligare ett kvitto på vårt starka erbjudande som medför en rad fördelar för de boende. Det är roligt att genomförandet av detta projekt sammanfaller med vårt 30-årsjubileum. Genom att skapa vår egen marknad samt att ta marknadsandelar ser vi möjligheter att fortsätta vår organiska tillväxt. Det gäller både i Norden, där vi är marknadsledare, men även i övriga Nordeuropa”, säger Kenneth Lundahl, vd och koncernchef för Balco, i en kommentar.

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@balco.se