2020-12-18

Balcos flyttas upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment

Balco Group AB (publ) (BALCO) flyttas till Nasdaq Stockholms segment Mid Cap den 4  januari 2021.

Förflyttningen från Small Cap-segmentet sker till följd av Nasdaqs årliga genomgång av genomsnittliga börsvärden inom de nordiska marknadssegmenten. I Mid Cap-segmentet ingår bolag med ett börsvärde mellan 150 MEUR och 1 000 MEUR.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Grindborn, CFO och IR-chef,

070-670 18 48, michael.grindborn@balco.se