2018-05-17

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018, Q1