2019-05-21

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2019, Q1