2022-07-14

Fortsatt omsättningstillväxt men ett mindre antal förlustprojekt tynger resultatet

 

 

Andra kvartalet: april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 351 MSEK (304)
 • Orderingången uppgick till 364 MSEK (505)
 • Orderstocken ökade med 14 procent till 1 592 MSEK (1 394)
 • Rörelseresultatet uppgick till 27 MSEK (34)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 28 MSEK (34)
 • Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (26)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,03 SEK (1,18)
 • Operativt kassaflöde förbättrades till 32 MSEK  (-41)

Halvårsperioden: januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 640 MSEK (554)
 • Orderingången uppgick till 656 MSEK (768)
 • Rörelseresultatet uppgick till 53 MSEK (56)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 54 MSEK (56)
 • Resultat efter skatt uppgick till 39 MSEK (42)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,91 SEK (1,93)
 • Operativt kassaflöde förbättrades till 18 MSEK (-54)

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 14 juli 2022 klockan 14:30 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 163 86; möteskod: 5286208#

UK: +44 203 198 4884; möteskod: 5286208#

USA: +1 412 317 6300; möteskod: 5286208#

Kalendarium 2022/2023

Delårsrapport jan-sep 2022   31 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2022      6 februari 2023
Delårsrapport jan-mar 2023   24 april 2023
Informationen är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 13:00 CET.