2017-10-31

Nytt antal aktier i Balco Group AB

Under oktober månad har antalet aktier och röster i Balco Group AB förändrats med anledning av inlösen av samtliga preferensaktier, bolagsordningsändring samt nyemission (riktad kvittningsemission) av aktier i samband med börsintroduktionen av Balco på Nasdaq Stockholm.

Antalet aktier och röster i Balco Group AB har ökat med totalt 10 139 984 aktier och röster. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier och röster i Balco till 21 428 773 aktier och röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 128 577 684,7 kronor.

För mer information kontakta:

Cecilia Lannebo, IR-chef, Balco
cecilia.lannebo@balco.se +46 722 208 277

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 klockan 18:00 CET.