2020-02-20

Starkt kassaflöde, bra orderingång och ökad utdelning

Fjärde kvartalet: oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 333 MSEK (304)
 • Orderingången ökade med 15 procent till 352 MSEK (305)
 • Orderstocken ökade med 26 procent till 1 522 MSEK (1 204)
 • Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 38 MSEK (27)
 • Resultat efter skatt ökade med 37 procent till 26 MSEK (19)
 • Resultat per stamaktie ökade till 1,11 SEK före utspädning och 1,10 SEK efter utspädning (0,86)
 • Operativt kassaflöde ökade till 100 MSEK (28)

Helåret: januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 1 221 MSEK (1 058)
 • Orderingången ökade med 34 procent till 1 349 MSEK  (1 003)
 • Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 140 MSEK (106)
 • Resultat efter skatt ökade med 34 procent till 103 MSEK (77)
 • Resultat per stamaktie ökade till 4,81 SEK före utspädning och 4,76 SEK efter utspädning (3,67)
 • Operativt kassaflöde ökade till 134 MSEK (51)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK per aktie (2,00), en ökning med 25 procent

Telefonkonferens
En webbsänd telefonkonferens hålls den 20 februari klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:
SE: +46 8 519 993 83
UK: +44 333 300 92 70
USA: +1 833 823 05 87

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48