2022-05-06

Tvåsiffrig tillväxt av orderingång, omsättning och resultat

 

 

Första kvartalet: januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 288 MSEK (250)
  • Orderingången ökade med 11 procent till 292 MSEK (263)
  • Orderstocken ökade med 39 procent till 1 567 MSEK (1 128)
  • Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 26 MSEK (22)
  • Justerat rörelseresultat ökade med 19 procent till 26 MSEK (22)
  • Resultat efter skatt ökade med 18 procent till 19 MSEK (16)
  • Resultat per aktie ökade med 18 procent till 0,87 SEK (0,74)
  • Operativt kassaflöde uppgick till -14 MSEK (-13)

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 6 maj 2022 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 50

UK: +44 333 300 92 74

USA: +1 646 722 49 04

Kalendarium 2022/2023

Årsstämma 2022………………………….. 24 maj 2022

Delårsrapport jan-jun 2022…………. 14 juli 2022

Delårsrapport jan-sep 2022…………. 31 oktober 2022 (NYTT DATUM)

Bokslutskommuniké 2022……………. 6 februari 2023 (NYTT DATUM)

 

Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06 07:30 CET.