Slide Image

Balco ska genom innovativa lösningar och högkvalitativa produkter som efterfrågas av kunden erbjuda marknadens bästa balkonger.

Balcos affärsidé är att med kunden i centrum utveckla moderna, hållbara och attraktiva balkonglösningar som ger människor en ökad livskvalitet.

Balco är övertygat om att kombinationen av en entreprenöriell företagskultur, hög innovationskraft, affärsmässighet och ett stort kunnande är grundstenar som skapar värde. Balcos framgång bygger på medarbetarnas kompetens, engagemang, glädje och ansvar att vilja göra det lilla extra som tar företaget ett steg framåt. I dialog med kunden skräddarsyr Balco, från skiss till montage, en komplett modern balkonglösning som bidrar till en ökad livskvalitet för slutkunden. Företagets egenutvecklade och hållbara produkter skapar direkta kundfördelar såsom lägre kostnader, förhöjd levnadsstandard, minskad energiåtgång samt ökat fastighetsvärde.

 

 

 

467
Medarbetare

“Balco-metoden är inte bara den bästa lösningen ur ekonomisk synpunkt och för den boendes personliga livskvalitet, utan är också klimatsmart.

Strategi och mål

Balcos affär är koncentrerad till att leverera inglasade balkonger och balkonglösningar, främst på renoveringsmarknaden och till bostadsrättsföreningar, och byta ut befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger enligt den så kallade Balco-metoden. En renovering enligt Balco-metoden innebär att befintliga öppna balkonger kapas ned och ersätts med Balcos inglasade balkonglösningar.

Metoden medför flera fördelar för kunden, såsom att balkongerna kan göras mer än två gånger större än befintliga balkonger, att balkongen får en livslängd på mer än 90 år samt att all montering sker från utsidan av huset. Balco-metoden förkortar även installationstiden och totalkostnaden för kunden. Balcos mål är att skapa en väg in till potentiella kunder via Balco-utbildade betonginspektörer, som ser Balco-metoden som den bästa lösningen för kunden.

Fullt ansvar hela processen

Fullt ansvar genom hela byggprocessen!

Balco arbetar aktivt med sin framgångsrika säljprocess, framförallt på sina huvudmarknader. Processen innebär att Balco tar fullt ansvar och lotsar kunden genom hela byggnadsprocessen från projektplanering till genomförd slutbesiktning och eftermarknadsservice. Balco är en av få kompletta balkongleverantörer som har förmågan att tillhandahålla kundanpassade och högkvalitativa balkonglösningar oavsett beställningsstorlek och komplexitet med kort leveranstid.

Utöver att ta vara på den förväntade marknadstillväxten och utnyttja bolagets starka position är Balcos målsättning att fortsätta växa organiskt genom att stärka företagets position på befintliga marknader, expandera till nya geografiska marknader och nya produktområden samt genomföra selektiva förvärv.

Finansiella mål på medellång sikt

Tillväxt:Balco ska växa med 10 procent per år
Lönsamhet:Vinst per aktie ska växa med 20 procent per år
Kapitalstruktur:Räntebärande nettoskuld ska inte överstiga 2,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), annat än tillfälligt.
Utdelningspolicy:Balco ska dela ut 30-50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av behoven för Balcos långsiktiga utveckling och rådande marknadssituation. 
Hållbarhetsmål:Mer än 30 procent av koncernens omsättning ska vara inom EU-taxonomin och ge minst 30 procents energibesparing åt våra kunder.