Bästa orderingången hittills i ett kvartal

18.08.2021

 • Hem
 • Press
 • Bästa orderingången hittills i ett kvartal

      Andra kvartalet: april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 304 MSEK (352).
 • Orderingången ökade med 82 procent till 505 MSEK (278).
 • Orderstocken uppgick till 1.394 MSEK (1.469).
 • Rörelseresultatet uppgick till 34 MSEK (49).
 • Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (37).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,18 SEK (1,71).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -41 MSEK (86).

      Halvårsperioden: januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 554 MSEK (673).
 • Orderingången ökade med 24 procent till 768 MSEK (618).
 • Rörelseresultatet uppgick till 56 MSEK (84).
 • Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (62).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,93 SEK (2,87).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -54 MSEK (90).

Händelser i andra kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Lättnader i Covid-19-restriktionerna under senare delen av andra kvartalet har gjort att orderingången har ökat kraftigt.
 • RK Teknik som förvärvades den 8 april har konsoliderats i koncernen från 1 april.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 18 augusti 2021 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 58
UK: +44 333 300 90 35
USA: +1 646 722 49 57

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48


 

Informationen är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-18 07:30 CET.

file-attachment

Delårsrapport Q2 - 2021

download-icon