Balco Groups dotterbolag TBO Haglinds AB har slutfört förvärvet av Arutex AB

02.01.2023

  • Hem
  • Press
  • Balco Groups dotterbolag TBO Haglinds AB har slutfört förvärvet av Arutex AB

Växjö 2 januari 2023

 

Balco Group AB meddelade den 30 november 2022 att deras dotterbolag TBO Haglinds AB hade ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget Arutex AB. Förvärvet har nu slutförts.

Arutex AB är sedan flera år en av TBO:s största samarbetspartner som utför själva montaget av balkonger och inglasningar. Syftet med köpet är att trygga tillgången på montörer då TBO växer. TBO avser att utöka personalstyrkan i Arutex, som kommer att bedrivas som ett dotterbolag till TBO.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Haglind, VD TBO Haglinds AB, 070-607 46 43, [email protected]

Camilla Ekdahl, tf koncernchef Balco Group, 070-606 30 32, [email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef Balco Group, 070-670 18 18, [email protected]

 

file-attachment

Balco Groups dotterbolag TBO Haglinds AB har slutfört förvärvet av Arutex AB

download-icon