Omsättningsrekord och starkt kassaflöde

06.02.2023

 • Hem
 • Press
 • Omsättningsrekord och starkt kassaflöde

Fjärde kvartalet: oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till
  383 MSEK (324)
 • Orderingången uppgick till 188 MSEK (484)
 • Orderstocken uppgick till 1 275 MSEK (1 557)
 • Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (38)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 33 MSEK (38)
 • Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (30)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,38 SEK (1,36)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 78 MSEK (126)

Helåret: januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till    1 334 MSEK (1 120)
 • Orderingången uppgick till 1 109 MSEK (1 558)
 • Rörelseresultatet uppgick till 102 MSEK (118)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 105 MSEK (120)
 • Resultat efter skatt uppgick till 76 MSEK (90)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,78 SEK (4,12)
 • Operativt kassaflöde förbättrades till 200 MSEK
  (96)

Händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

Den 25 oktober förvärvades 80 procent av bolaget Söderåsen Mur & Kakel AB. Bolaget konsolideras i koncernen från 1 november.

Den 30 november ingicks avtal om förvärv och den 2 januari 2023 slutfördes förvärvet av bolaget Arutex AB som blir ett dotterbolag till TBO Haglinds AB och konsolideras i koncernen från 1 januari 2023.

Den 8 december utsågs Camilla Ekdahl till VD och Koncernchef för Balco Group.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie (2,00) uppdelad på två utbetalningar, 0,75 SEK per aktie i maj 2022 och 0,75 SEK per aktie i november 2022.

Webbkonferens

En webbsänd konferens hålls den 6 februari 2023 klockan 14:30 CET då VD och koncernchef Camilla Ekdahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor.

För att följa den webbsända presentationen och skicka skriftliga frågor, använd denna länk: 

https://www.finwire.tv/webcast/balcogroup/2022-q4/

För att delta via telefonkonferens och kunna ställa muntliga frågor, anslut via följande länk eller ring in:

https://us06web.zoom.us/j/89294925058

SE: +46 8 5050 0828

PIN: 892 9492 5058#

Kalendarium 2023     

Delårsrapport jan-mar 2023    24 april 2023
Årsstämma 2023                      9 maj 2023
Delårsrapport jan-jun 2023    14 juli 2023
Delårsrapport jan-sep 2023   30 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2023       5 februari 2024


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-06 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Ekdahl, VD och koncernchef
Tfn: 070-606 30 32
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

Balco Q4 2022

download-icon