Stark omsättnings- och resultattillväxt

16.11.2018

 • Hem
 • Press
 • Stark omsättnings- och resultattillväxt

Tredje kvartalet: juli – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 237,7 MSEK (206,0), en ökning med 15,3 procent eller 31,7 MSEK.
 • Orderingången uppgick till 127,4 MSEK (202,2), en minskning med 37,0 procent.
 • Orderstocken minskade med 106,1 MSEK, motsvarande 8,1 procent under kvartalet och uppgick till 1 202,7 MSEK vid kvartalets slut.
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,1 MSEK (12,2), en ökning med 106 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,1 MSEK (-2,0), en ökning med 21,1 MSEK.
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,89 SEK (-0,48), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 30,6 MSEK (10,1).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat kvartalets omsättning med 1,4 MSEK och rörelseresultatet med 0,3 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.

Delårsperioden januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 753,8 MSEK (705,3), en ökning med 6,9 procent eller 48,5 MSEK.
 • Orderingången uppgick till 698,0 MSEK (817,0), en minskning med 14,6 procent.
 • Orderstocken minskade med 15,5 MSEK, motsvarande 1,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 78,6 MSEK (66,0), en ökning med 19 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 57,8 MSEK (17,6), en ökning med 228 procent.
 • Resultat per stamaktie uppgick till 2,81 SEK (0,88), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 20,5 MSEK (44,5).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat periodens omsättning med 17,4 MSEK och rörelseresultatet med 7,7 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.

Händelser i tredje kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Balco har avtalat om att förvärva samtliga aktier i TBO-Haglinds AB. Omsättningen i det förvärvade bolaget uppgår till cirka 130 MSEK och bidraget till vinst per aktie under 2019 förväntas bli 0,50kr per aktie. Övertagandet beräknas ske i december 2018.
 • Balco har på oförändrade villkor förlängt nuvarande bankavtal och ny löptid är till september 2021.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls idag den 16 november klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Fredrik Hall presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på: 

 • SE: +46 8 566 426 62 eller
 • UK: +44 203 008 98 03
 • US: +1 855 753 22 35

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57
Fredrik Hall, CFO, 070-392 77 30
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon