Slide Image

Balco AB

Balco AB grundades 1987 av Lars Björkman och fokus för verksamheten låg från ett tidigt stadie främst på renovering av balkonger för flerfamiljshus. Idag är Balco AB marknadsledande inom branschen där man utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem.

Balco AB:s balkongsystem används vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Den breda kundbasen inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter, byggherrar och rederier. Huvudkontoret med en tillhörande egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och dotterbolag finns etablerade i Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen och Holland. Inom företaget arbetar idag 180 anställda och verkställande direktör är Camilla Ekdahl.

90 ÅR
Livslängden på en inglasad standardbalkong byggd enligt balco-metoden