Investors Baner Image

Investerare

AKTIEN
high
Aktien
RAPPORT
report-secondary

Årsredovisning 2021

Året 2021 i siffror

1 121 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

118 MSEK

RÖRELSERESULTAT

10,5%

RÖRELSEMARGINAL

4,12 SEK

RESULTAT PER AKTIE
Financial Calender Img Financial Calender Img

06. FEB. 23

Bokslutskommuniké 2022

24. APR. 23

Delårsrapport januari-mars 2023

Vår senaste kvartalsrapport

IR-kontakt

Michael Grindborn

CFO och Head of Investor Relations

+46 70 123 45 67

[email protected]

Ir Contact