Ledningen

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Balcos löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktör ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. Verkställande direktören övervakar att Balcos mål, policys och strategiska planer som fastställts av styrelsen följs och ansvarar även för att löpande informera styrelsen om företagets utveckling.

230926 Balco FJL 021 Camilla Ekdahl Min 230926 Balco FJL 021 Camilla Ekdahl Min
Camilla Ekdahl / VD och Koncernchef, samt COO och VD Balco AB

Anställd sedan: 2019

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Haglund Industri AB.  Styrelseledamot i affärsområdesstyrelsen i Nibe Climate Solutions.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: COO Pelly Group AB, Operation manager/VD Isaberg Rapid AB, Platschef Rapid Granulator AB, Logistikchef Thule Sweden AB.

Eget och närståendes innehav: 17 000 aktier

Teckningsoptioner: 25 000 optioner

230926 Balco FJL 138 Michael Grindborn Min 230926 Balco FJL 138 Michael Grindborn Min
Michael Grindborn / CFO, IR-ansvarig och Hållarbetsansvarig

Anställd sedan: 2019

Utbildning: Civilekonomexamen från Linnéuniversitetet, M.B.A från S.D.A Bocconi School of Management.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: CFO Lammhults Design Group AB. Ekonomidirektör Gislaved Gummi AB/Hexpol Engineered Products. CFO Norden & Baltikum Recticel AB. CFO Animex AB, VD Forshedaverken, CFO Dolomite AB, CFO IST-koncernen.

Eget och närståendes innehav: 11 040 aktier

Teckningsoptioner: 10 000 optioner

230926 Balco FJL 094 Johan Fälth Min 230926 Balco FJL 094 Johan Fälth Min
Johan Fälth / Marknadsdirektör och Försäljningschef Balco AB

Anställd sedan: 2010

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Linnéuniversitetet.

Andra pågående uppdrag: - 

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: HR-chef på Tenneco Automotive Sverige AB, Linnéuniversitetet och konsult på Adecco AB.

Eget och närståendes innehav: 16 040 aktier

Teckningsoptioner: 10 000 optioner

230926 Balco FJL 234 Jesper Magnusson Min 230926 Balco FJL 234 Jesper Magnusson Min
Jesper Magnusson / Personalchef

Anställd sedan: 2014

Utbildning: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal och arbetsliv, Linnéuniversitetet i Växjö.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Kontorschef, konsultchef samt rekryteringschef på Adecco AB.

Eget och närståendes innehav: 5 000 aktier

Teckningsoptioner: 10 000 optioner