The Share Banner

Aktien

Aktieägarstruktur

Analytiker
Carnegie Sofia Sörling
SEB Nicklas Fhärm
Insynshandel