Brf Credit (2) Min (1)

Om Balco Group

Balco Group har vuxit från en lokal produktorienterad leverantör av balkonger till en marknadsledande koncern inom innovativa och hållbara balkonglösningar.

Sedan företaget grundades år 1987 i Växjö har Balcos kärnexpertis varit att leverera inglasade balkonger och andra balkonglösningar, samt att byta ut existerande balkonger med nya inglasade balkonger utifrån Balco-metoden. Metoden medför många fördelar för kunderna, såsom lägre energikostnader, en bättre livskvalitet och ett högre fastighetsvärde.

Balco erbjuder kundanpassade och innovativa balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggföretag. Företaget är marknadsledande i Norden och har en stark utmanarposition på övriga nordeuropeiska marknader.

Hållbarhet

För Balco Group är hållbart företagande grundläggande för en verksamhet som växer, är lönsam och skapar värde långsiktigt för koncernens kunder, anställda, ägare och övriga intressenter.

Läs mer
BG1 Min BG1 Min
Mer om Balco Group

Året 2023 i siffror

1 215 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

90 MSEK

JUSTERAT
RÖRELSERESULTAT

7,4%

JUSTERAD
RÖRELSEMARGINAL

2,12 SEK

RESULTAT PER AKTIE

Våra segment

Renoveringar

Renoveringar är Balcos största segment vars största geografiska marknad är Sverige. Den huvudsakliga drivkraften är ett uppdämt renoveringsbehov och den rådande åldersprofilen på fastighetsbeståndet. På senare år har Balco kraftigt ökat omsättningen inom segmentet tack vare en förstärkt säljorganisation.

About Renovations About Renovations
Nybyggnation

Balco Group bedriver verksamhet inom nybyggnation på samtliga marknader där bolaget finns representerat. Företaget erbjuder hela produktsortimentet inom segmentet och är den sjunde största aktören inom nybyggnation med en marknadsandel om uppskattningsvis 5%. Balco har en utmanarposition på övriga marknader.

New Build New Build