Balco AB Banner

Balco AB

BALCO AB
35
Andel av omsättning

Besök hemsidan

Balco AB grundades 1987 av Lars Björkman och fokus för verksamheten låg från ett tidigt stadie främst på renovering av balkonger för flerfamiljshus. Idag är Balco AB marknadsledande inom branschen där man utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem.

Balco AB:s balkongsystem används vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Den breda kundbasen inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter, byggherrar och rederier. Huvudkontoret med en tillhörande egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och dotterbolag finns etablerade i Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen och Holland. Inom företaget arbetar idag 191 anställda och verkställande direktör är Camilla Ekdahl.

Balco AB i siffror

797 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

191 

ANTAL ANSTÄLLDA

1987

GRUNDAT
Balco Ab Number Img Balco Ab Number Img

Balco AB är det ursprungliga bolaget i koncernen och har länge tillverkat och installerat balkonger. Företaget utgör kärnan i Balco Groups erbjudande och ligger bland annat bakom Balcometoden.