Financial Reports Banner

Finansiella rapporter & presentationer

Välj år

 • Senaste rapporterna
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2024

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Bokslutskommuniké Q4 2023

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2023

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2023

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2023

Årsredovisning 2022

Bokslutskommuniké Q4 2022

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2022

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2022

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2022

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2024

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Bokslutskommuniké Q4 2023

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2023

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2023

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2023

Årsredovisning 2022

Bokslutskommuniké Q4 2022

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2022

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2022

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2022

Bokslutskommuniké Q4 2021

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2021

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2021

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2021

Bokslutskommuniké Q4 2020

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2020

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2020

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2020

Bokslutskommuniké Q4 2019

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2019

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2019

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2019

Bokslutskommuniké Q4 2018

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2018

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2018

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2018

Bokslutskommuniké Q4 2017

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2017

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Hitta våra pressmeddelanden