Financial Reports Banner

Finansiella rapporter & presentationer

Välj år

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2023

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2023

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2023

Årsredovisning 2022

Bokslutskommuniké Q4 2022

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2022

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2022

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2022

Bokslutskommuniké Q4 2021

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2021

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2021

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2021

Årsredovisning 2020

Bokslutskommuniké Q4 2020

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2020

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2020

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2020

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké Q4 2019

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2019

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2019

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké Q4 2018

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2018

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2018

Delårsrapport Q1 Jan-Mar 2018

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké Q4 2017

Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2017

Delårsrapport Q2 Jan-Jun 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Annual Report 2014

Hitta våra pressmeddelanden