Sustainability Banner

Hållbarhet

  • Hem
  • Hållbarhet

För Balco Group utgör en hållbar verksamhet grunden för tillväxt

 

Hållbarhet utgör en viktig del av Balco Groups strategi. Vi arbetar utifrån principerna som framgår av UN Global Compact och vi verkar för de globala målen (SDG) som föreslås i Agenda 2030. Vi utövar även vår verksamhet i enlighet med OECDs riktlinjer för multinationella företag och har UN guiding principles for companies and human rights som guide.

Våra fokusområden

Socialt ansvarsantagande
Läs mer
Social Responsibility Img Social Responsibility Img
Hållbart företagande
Läs mer
Financial Responsibility Img Financial Responsibility Img
Miljömässigt ansvarstagande
Läs mer
Environmental Responsibility Img Environmental Responsibility Img
Head Of Sustainability Head Of Sustainability
quote-icon
 Hållbarhet hjälper oss utveckla Balco Group till ett företag som vi vet kommer att leverera långsiktigt värde

Michael Grindborn, Hållbarhetsansvarig

Medlemsskap och certifieringar

UN Global Compact

Balco Group är sedan 2021 en del av UN Global Compact. Koncernen tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar och rätten att bilda fackföreningar. Ska vi nå målen i enlighet med Agenda 2030 är det allas ansvar att engagera sig och vara med och medverka. Genom UN Global Compact kommer vi att få ta del av utbildningsmaterial och ett stort nätverk av spelare som är med och gör skillnad i samtidens viktigaste frågor.

Global Compact Img Global Compact Img
Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Då Balco Group är balkongbranschens största spelare ser vi ett stort värde i att få ta del av organisationens expertis och att få vara med och påverka i frågor kring, vad vi kallar, ”gröna fastigheter”. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar Sweden Green Building Council för ett samhälle som gynnar både människor och miljö. Med sig har man experter, företag och organisationer från hela landet som alla arbetar mot samma mål

Sweden Green Building Council Img Sweden Green Building Council Img
Nasdaq ESG Transparency Partner

Nasdaq ESG Transparency Partner är ett certifikat som ges ut av Nasdaq, vilken ur ett samhällsperspektiv visar på engagemang och transparens kring hållbarhetsfrågor. Vi anser att det är viktigt att vi som publikt bolag tydliggör att vi är stolta över vår verksamhet och att vi välkomnar externt intresse om vad vi faktiskt gör i frågor inom Miljö, Sociala frågor och Styrning av bolaget.

Nasdaq Img Nasdaq Img

Sponsring

Balco Group har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället, där sponsorsamarbeten är en viktigt del. Sponsring ska medverka till att skapa attraktiva samhällen för våra nuvarande och kommande medarbetare samt för medborgarna på våra verksamhetsorter. Vår sponsring ska skapa god PR och stärka våra varumärken, nå breda grupper i samhället med fokus på barn och ungdomar genom främst lokal ungdomsidrott samt andra initiativ som gynnar barn och unga.

Övergripande ansvar för sponsringsfrågor i koncernen har Johan Fälth, marknadsdirektör. Nedan finns ett urval av de föreningar och initiativ som Balco Group stödjer.

 

Slogo1
Slogo2
Slogo3
Slogo4
Slogo5
Slogo6
Slogo7
HÅLLBARHETSRAPPORTER
file-attachment

Hållbarhetsrapport 2022

download-icon
file-attachment

Hållbarhetsrapport 2021

download-icon
file-attachment

Hållbarhetsrapport 2020

download-icon
file-attachment

Hållbarhetsrapport 2019

download-icon
file-attachment

Hållbarhetsrapport 2018

download-icon
file-attachment

Hållbarhetsrapport 2017

download-icon