Ströpsta

TBO-Haglinds

TBO-HAGLINDS
10
Andel av omsättning

Besök hemsidan

Haglinds Svets AB grundades 1970 och den huvudsakliga verksamheten under 70- och 80-talen var att tillverka smideskonstruktioner till industrin. Under 80-talet utvecklades samtidigt TBO AB i grannstaden Köping, ett företag som utförde renovering och utbyte av balkonger på flerbostadsfastigheter. De två företagen samarbetade allt tätare och slogs ihop 1996 till TBO-Haglinds AB, då med bröderna Ola och Christer Haglind som ägare.

Balkongentreprenadsidan har under åren vuxit och blivit en alltmer dominerande del av verksamheten med kunder över hela Sverige. 2003 övertog Olas tre barn företaget och 2019 gjordes den senaste förändringen av ägarbilden då Balco förvärvade TBO. Sedan dess ingår företaget i Balco Group AB och har idag 57 anställda, där Pär Haglind är verkställande direktör.

TBO-Haglinds i siffror

170 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

57

ANTAL ANSTÄLLDA

2019

FÖRVÄRVAT

1996

GRUNDAT
Tbo Haglinds Number Img Tbo Haglinds Number Img

TBO-Haglinds producerar, i likhet med de flesta bolagen inom koncernen, framförallt balkonger. Företaget stärker Balco Groups närvaro och ställning i de södra och mellersta delarna av Sverige.