230530 Balco FJL 1216 Min

Medarbetare

För Balco Group är medarbetarna den mest värdefulla tillgången.

Vi är övertygade av att kombinationen av en entreprenöriell kultur, hög innovationsförmåga, ett sinne för företagande och expertis lägger grunden för värdeskapande. Balcos framgång utgår från de anställdas expertis, engagemang, entusiasm och vilja att gå den extra milen för att leda företaget framåt.

Företagskultur och färdigheter

Hos Balco har varje medarbetare ett stort ägandeskap och ansvar, vilket vi anser bidrar till deras utveckling. Våra anställda är experter inom deras områden och vi strävar efter att involvera dem i utvecklingen av verksamheten. Alla våra anställda erbjuds träning i miljömässiga, hälsomässiga och säkerhetsmässiga frågor för att se till att de erhåller nödvändig kompetens.

Corporate Culture Corporate Culture
230926 Balco FJL 234 Jesper Magnusson Min 230926 Balco FJL 234 Jesper Magnusson Min
quote-icon

Inom Balco Group finns det goda utvecklingsmöjligheter och utrymme för kreativitet och personligt ansvar, vilket vi anser skapar engagerade medarbetare. Och företaget med mest engagerade anställda vinner. Alltid.

Jesper Magnusson, Personalchef

Arbeta hos oss

Upptäck våra företag och bli en medarbetare

Balco Group består av ett växande antal företag i Norden. Tillsammans bidrar vi till en bättre livskvalitet. Hitta vilket företag som passar dig.

Våra bolag
Discover Our Companies Discover Our Companies

Uppförandekod

Balco Group är ett ansvarstagande företag som strävar efter att följa best practice. Uppförandekoden har utvecklats för att uppmuntra en rättvis och säker arbetsmiljö, för att skydda mänskliga rättigheter, samt att upprätthålla en ansvarstagande inställning till miljömässiga frågor och en hög etisk standard inom Balco Group.

Läs mer om hållbarhet