Incitamentsprogram

Syftet med incitamentsprogrammen är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland bolagets nyckelanställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta och talangfulla medarbetare, öka intressegemenskapen mellan nyckelmedarbetarnas och bolagets målsättning samt höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål.

 

Incitamentsprogram 2021/2024
Årsstämman som hölls den 25 maj 2021 beslutade om införandet av ett treårigt incitamentsprogram riktat till bolagets ledande befattningshavare och ytterligare nyckelmedarbetare. Högst 200 000 teckningsoptioner kan emitteras, som ger rätt att teckna lika många aktier. 


Incitamentsprogram 2022/2025

Årsstämman som hölls den 24 maj 2022 beslutade om införandet av ett treårigt incitamentsprogram riktat till bolagets ledande befattningshavare och ytterligare nyckelmedarbetare. Högst 220 000 teckningsoptioner kan emitteras, som ger rätt att teckna lika många aktier.  


Incitamentsprogram 2023/2026
Årsstämman som hölls den 9 maj 2023 beslutade om införandet av ett treårigt incitamentsprogram riktat till bolagets ledande befattningshavare och ytterligare nyckelmedarbetare. Högst 220 000 teckningsoptioner kan emitteras, som ger rätt att teckna lika många aktier. 

Incitamentsprogram 2024/2027
Årsstämman som hölls den 14 maj 2024 beslutade om införandet av ett treårigt incitamentsprogram riktat till bolagets ledande befattningshavare och ytterligare nyckelmedarbetare. Högst 230 000 teckningsoptioner kan emitteras, som ger rätt att teckna lika många aktier. 

Läs mer om ersättningar