Incitamentsprogram

Vid årsstämman som hölls den 25 maj 2021 beslutades om att införa ett treårigt incitamentsprogram som är riktat till bolagets ledande befattningshavare och ytterligare nyckelmedarbetare, totalt 11 medarbetare. Incitamentsprogrammet omfattar totalt högst 200.000 teckningsoptioner, som högst berättigar till nyteckning av motsvarande antal aktier. Balcos totala kostnad för incitamentsprogrammet under programmets löptid förväntas uppgå till cirka 2 MSEK. Programmet innebär en utspädning motsvarande cirka 0,9 procent av bolagets totala antal aktier. De ledande befattningshavarna i Balco har förvärvat 136.498 teckningsoptioner uppgående till ett värde om totalt 1.325.396 SEK.

Vid årsstämman som hölls den 24 maj 2022 beslutades om att införa ett treårigt incitamentsprogram som är riktat till bolagets ledande befattningshavare och ytterligare nyckelmedarbetare, totalt 41 medarbetare. Incitamentsprogrammet omfattar totalt högst 220.000 teckningsoptioner, som högst berättigar till nyteckning av motsvarande antal aktier. Balcos totala kostnad för incitamentsprogrammet under programmets löptid förväntas uppgå till cirka 1,6 MSEK. Programmet innebär en maximal utspädning motsvarande cirka 1,0 procent av bolagets totala antal aktier. De ledande befattningshavarna i Balco har förvärvat 40 000 teckningsoptioner uppgående till ett värde om totalt 267 200 SEK.

Syftet med incitamentsprogrammen är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland bolagets nyckelanställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta och talangfulla medarbetare, öka intressegemenskapen mellan nyckelmedarbetarnas och bolagets målsättning samt höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål.