Policyer

För att säkerställa att Balco Group efterlever gällande lagar och förordningar samt koncernens värderingar har Balco Group utvecklat att antal koncerngemenssamma policyer.

Dessa presenteras på denna sida.

Dokument
file-attachment

Uppförandekod

download-icon
file-attachment

Uppförandekod för våra leverantörer

download-icon
file-attachment

Bolagsstyrningspolicy

download-icon
file-attachment

Finanspolicy (ENG)

download-icon
file-attachment

Hållbarhetspolicy

download-icon
file-attachment

Kommunikationspolicy

download-icon
file-attachment

IT-policy

download-icon
file-attachment

Insiderpolicy

download-icon
file-attachment

Informationssäkerhetspolicy

download-icon