Investment Case Banner

Investerarcase

Balco Group är marknadsledaren i Norden på den attraktiva och nischade balkongmarknaden.

Balco Group erbjuder kundanpassade balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggbolag, framförallt i Sverige, Norge och Danmark som utgör företagets huvudmarknader, men även i Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Internationalpresence Internationalpresence
Internationell närvaro

Balco Group är marknadsledare på våra huvudmarknader i Sverige och Norge. Koncernen har även en stark närvaro i Danmark samt i Finland i och med förvärvet av Riikku Group Oy. Koncernen bedriver ytterligare verksamhet i Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Irland.

Growingmarket Growingmarket
En växande marknad

Värdet av Balco Groups marknad uppskattades under 2023 till cirka 40 miljarder SEK, och marknaden för balkongrenoveringar i våra huvudmarknader bedöms växa med fem procent per år de kommande åren. 

Attractiveprofile Attractiveprofile
Attraktiv finansiell profil

I en miljö med stigande räntor, och högre finansiella kostnader till följd, står Balco Group stadigt tack vare en hållbar och långsiktig strategi kring kapitalallokering.

Lowesgrisk Lowesgrisk
Låg ESG-risk

Vårt fokuserade hållbarhetsarbete har sänkt vår ESG-risk till låg under de senaste två åren enligt Sustainanalytics. Inom byggsektorn tillhör vi topp 10 procent av bolag med lägst ESG-risk.

Morethanbalconies Morethanbalconies
Mer än balkonger

Vårt balkongerbjudande kompletteras med möjlighet till ytterligare energibesparande åtgärder såsom installation av solceller, tilläggsisolering av fasad, fönsterbyte, takisolering, och integrerade värmepumpar.