Investment Case Hero Img

Investerarcase

Balco Group är marknadsledaren i Norden på den attraktiva och nischade balkongmarknaden.

Företaget erbjuder kundanpassade balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggbolag, framförallt i Sverige, Norge och Danmark som utgör företagets huvudmarknader, men även i Tyskland, Finland, Storbrittanien och Nederländerna.

Growth Potential Img Growth Potential Img
Ett nischat företag med tillväxtpotential

Sedan 1996 har Balco vuxit från ett företag med 25 anställda och en omsättning på 42 MSEK till ett företag med 467 medarbetare och en omsättning på 1 120 MSEK vid slutet av 2021. Värdet av Balco Groups marknad uppskattades år 2021 till runt 36 miljarder SEK och marknaden för balkongrenoveringar i våra huvudmarknader uppskattas växa med 5% per år 2022-2024. Tillväxten är driven att fortsatt stark utveckling i Balcos huvudmarknader.

Proven Business Img Proven Business Img
En bevisad affärsmodell med exklusiva kundvärden

Balco Groups balkonglösningar är anpassade enheter bestående av flera olika delar och material. Varje order är unik och skräddarsydd utifrån kundens specifika behov och krav. Den starka marknadspositionen är till stor del ett resultat av ett framgångsrikt arbete med Balcometoden där befintliga, öppna balkonger ersätts med nya, större inglasade balkongsystem. Med Balcometoden erbjuder vi ett hållbart alternativ till traditionell balkongsrenovering med fördelar som längre livslängd, lägre månadskostnader, förhöjd livskvalitet för de boende, minskad energianvändning samt ökat fastighetsvärde.

Attractive Img Attractive Img
En attraktiv finansiell profil

Balco Group har en attraktiv finansiell profil och en historia av stark tillväxt i orderingångar och omsättning, hög lönsamhet och en stark kassaflödesgenerering. Genom våra höga nivåer av orderingångar ser vi en ökad omsättning i högre takt än den underliggande marknaden. Vid sidan om stark försäljningstillväxt ökar Balco dessutom sin lönsamhet. Vårt låga behov av kapitalutgifter är nyckeln till en stark kassagenering från verksamheten. Utöver den höga lönsamheten och de låga kapitalutgifterna bidrar Balcos affärsmodell och det låga behovet av rörelsekapital till ett starkt kassaflöde.

Growth Potential Img Growth Potential Img
En hållbar investering för framtiden 

Balcos kärnverksamhet bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi stödjer våra kunder i övergången till "gröna fastigheter" med hjälp av våra inglasade balkonger som ger en energibesparande effekt på 15 till 30 procent. Balco kompletterar även sitt erbjudande genom att föreslå energibesparande åtgärder som installation av solceller, takisolering och återvinning av värme. På så sätt sänks energiförbrukningen i våra kunders fastigheter.