Investment Case Banner

Investerarcase

Balco Group är marknadsledaren i Norden på den attraktiva och nischade balkongmarknaden.

Balco Group erbjuder kundanpassade balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggbolag, framförallt i Sverige, Norge och Danmark som utgör företagets huvudmarknader, men även i Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Growth Potential Img Growth Potential Img
Ett nischat företag med tillväxtpotential

Sedan 1987 har Balco Group vuxit till 536 medarbetare och en omsättning på 1 334 MSEK. Värdet av Balco Groups marknad uppskattades under 2022 till cirka 38 miljarder SEK, och marknaden för balkongrenoveringar i våra huvudmarknader bedöms växa med fem procent per år de närmaste åren.

Proven Business Img Proven Business Img
En bevisad affärsmodell med exklusiva kundvärden

Balco Groups balkonglösningar är skräddarsydda utifrån kundens behov och krav. Den starka marknadspositionen är till stor del ett resultat av ett framgångsrikt arbete med Balcometoden, som innebär att befintliga, öppna balkonger ersätts med nya, större inglasade balkongsystem. Balcometoden är ett hållbart alternativ till traditionell balkongsrenovering och ger längre livslängd, lägre månadskostnad och energianvändning, högre livskvalitet för de boende samt ökat fastighetsvärde.

Attractive Img Attractive Img
En attraktiv finansiell profil

Balco Groups starka tillväxt, goda lönsamhet och starka kassaflöden har skapat en attraktiv finansiell profil. Den goda lönsamheten samt det låga behovet av kapitalutgifter är nycklar till den starka kassagenereringen..

Growth Potential Img Growth Potential Img
En hållbar investering för framtiden 

Balco Groups verksamhet bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi stödjer våra kunder i övergången till “gröna fastigheter” med hjälp av inglasade balkonger som ger en energibesparing på upp till 30 procent. Erbjudandet kompletteras med möjlighet till ytterligare energibesparande åtgärder som installation av solceller, tilläggsisolering av fasad, fönsterbyte, takisolering och återvinning av värme. Tack vare det fokuserade arbetet inom hållbarhet förbättrades vår ESG-riskrating hos Sustainalytics till 18,7 (20,8) under 2022.