Slide Image

Välkommen till Balco Group

Vi skapar klimatsmarta balkonglösningar

Hållbarhetsfokus – en förutsättning för långsiktig lönsamhet

Det har hänt mycket i vår omvärld de senaste åren och allt fler har kommit till insikt om nödvändigheten att ställa om, fokusera på hållbarhet och grön omställning. Allt detta visar att de satsningar Balco redan gjort har varit rätt.

Vårt långsiktiga hållbarhetsfokus innebar att vår ESG-riskrating hos Sustainalytics under 2021 förbättrades till 20,8 från 28,6 och vi räknar med att komma under 20,0. Vi har också valt att bli medlemmar i Sweden Green Building Council och FN Global Compact samt blivit certifierade som Nasdaq ESG Transparency Partner.

Balco Group har tagit det strategiska beslutet att satsa ännu mer på att erbjuda och stödja våra kunder i deras övergång till ”gröna fastigheter” genom våra produkter och finansieringsmöjligheter. En inglasning innebär alltid en energibesparing, men i samband med det arbetet erbjuder vi också bland annat renovering av fasad, solpaneler, ventilation, takisolering och byte av fönster, som bidrar till ytterligare besparingar för kunden.

Hållbarhetsarbetet går igen i alla led. Våra produktutvecklare fokuserar på att minska vårt klimatavtryck genom nya material. Vi har tagit fram en Code of conduct för våra leverantörer som ligger till grund för de bedömningar vi gör av samarbetspartners och länder. Dessutom har vi förstärkt vår energikompetens, både inom organisationen och genom samarbeten med andra företag på våra olika marknader.

Balco Group ser hållbarhet som en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Vårt mål är att inom tre år ska mer än 30 procent av koncernens omsättning ge minst 30 procents energibesparing åt våra kunder.

Balco valde tidigt att fokusera på hållbara produkter och har successivt implementerat ett brett hållbarhetsperspektiv. Idag känner vi oss trygga med allt vi gjort och allt vi fortsätter att göra.

Camilla Ekdahl, tf VD och koncernchefBalco Group i siffror

467

Medarbetare

7

Aktiva marknader i Europa

1 120

Miljoner i nettoomsättning

Finansiell kalender

2023-02-06

Bokslutskommuniké 2022

2023-04-24

Delårsrapport jan-mar 2023, Q1

Prenumerera

    Genom att skicka in formuläret godkänner du att Balco Group sparar information om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Privacy Policy.