AKTIEN
trend-up
Läs mer
RAPPORT
report-secondary

Årsredovisning 2023

Fokus på tillväxt och innovation

Hållbarhet

För Balco Group är hållbart företagande grundläggande för en verksamhet som växer, är lönsam och skapar värde långsiktigt för koncernens kunder, anställda, ägare och övriga intressenter.

Hållbarhet
201029 BALCO FJL 681 Min 201029 BALCO FJL 681 Min
Våra bolag

Har du en balkongverksamhet eller ett kompletterade erbjudande? Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägarskap med hjälp av vår framgångsrika process för integrering och tillväxt.

Läs mer
Grenågade 12 14 (6 Of 10) Min Grenågade 12 14 (6 Of 10) Min
Arbeta med oss

Balco är övertygade att kombinationen av en entreprenöriell kultur, hög innovationsförmåga, ett sinne för verksamheten och expertis är grunderna för att skapa värde.

Medarbetare
230530 Balco FJL 1216 Min 230530 Balco FJL 1216 Min

Året 2023 i siffror

1 215 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

90 MSEK

JUSTERAT
RÖRELSERESULTAT

7,4 %

JUSTERAD
RÖRELSEMARGINAL

2,12 SEK

RESULTAT PER AKTIE