Mission Vision Values Banner

Vision & värdegrund

Balco Group skapar värde genom en entreprenöriell företagskultur, hög innovationskraft, affärsmässighet samt hög kompetens.

I dialog med kunden skräddarsyr vi en komplett, modern och hållbar balkonglösning som bidrar till lägre kostnader och energianvändning, förbättrad livskvalitet samt ökat fastighetsvärde.

Vision

Balco Group ska vara det självklara valet för balkonglösningar och bidra till en bättre boendemiljö.

Affärsidé

Att med kunden i centrum skapa innovativa, hållbara och attraktiva balkong- och fasadlösningar som ger människor en ökad livskvalitet.

Mission Img Mission Img

Värden

Stolthet

Vi är stolta över vår historia och vår framgång. Vi är stolta över vår gemenskap, den respekt vi visar för varandra och för våra kunder. Vi är stolta över att vår produkt bidrar till ökad livskvalitet och positiva hållbarhetseffekter.

Pride Pride
Entreprenörsanda

Vår verksamhet har präglats av en entreprenörsanda sedan starten, och den är lika viktig än idag. Innovation, kreativitet och entreprenörskap skapar tillväxt och utvecklar såväl produkter som människor – vilket alltid kommer att prioriteras. Genom att vara lyhörda för våra kunders behov samtidigt som vi är orädda fortsätter vi att föra branschens utveckling framåt.

Entrepreneurial Img Entrepreneurial Img
Kvalitet

Genom hög kvalitet i alla led lägger vi grunden för vad Balco är idag och ska vara i framtiden – en pålitlig och trygg partner genom hela projektet. Ett ständigt fokus på stabila processer och hållbarhet kombinerat med arbetsglädje gör att Balco förknippas med kvalitet, för såväl våra kunder och samarbetspartners som medarbetare.

Quality Img Quality Img