Willemoesgade 37 (1 Of 8) Min (1)

Strategi

Balco växer hållbart och lönsamt

Framtidens bostäder behöver anpassas efter mer tätbebyggelse, resurseffektivitet och livskvalitet. Vår strategi för att ta oss an denna utmaning med hänsyn till ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande bygger på tre pelare: en långsiktig affärsmodell, innovation och förvärv.

201029 BALCO FJL 440 (1) 201029 BALCO FJL 440 (1)
En långsiktig affärsmodell

Balco Group ska vara det självklara valet för balkonger. Vår verksamhet omfattar både mer standardiserade projekt inom nybyggnation, men framförallt unika lösningar anpassade utifrån våra kunders renoveringsbehov. Efterfrågan på balkonger förväntas att öka under kommande år. Ett åldrande bostadsbestånd och en växande trend i att arbeta hemifrån leder till en stabil efterfrågan för säkra och innovativa balkonglösningar. Med ett erbjudande som dessutom omfattar relaterade projekt, såsom fasadrenoveringar och totalentreprenad, kan koncernen tillgodose många olika behov bland flera kundgrupper. Med produkter i världsklass, hög kompetens och lång erfarenhet lägger vi grunden för fortsatt tillväxt på Balco Groups befintliga marknader. Kärnan i vårt erbjudande är kundtrygghet. Våra kunder ska känna sig trygga under processen och nöjda efter slutförda projekt.

Sustainable Transition Sustainable Transition
Innovation för en hållbar utveckling

Genom en hög innovationsförmåga stärker och kompletterar vi vårt erbjudande. Balco Group har idag 27 patentgrupper och 58 patent inom områden som stålkonstruktion och industridesign i vår patentportfölj. Med en ständig strävan att förbättra produkterna utifrån funktion, material och installationsprocess kan vi erbjuda attraktiva lösningar för våra kunder. Vår mångåriga expertis och innovativa produktutveckling skapar inte bara ett mer omfattande kunderbjudande, utan det utgör även en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Samtidigt som behovet av resurseffektiva bostäder driver fortsatt tillväxt bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Balco Groups inglasade balkonger, till exempel, ger dokumenterade energibesparingar på upp till 30 procent. För våra kunder innebär det ytterligare fördelar då fastigheter som når energibesparingar på över 30 procent kvalificerar för ”gröna banklån” med förmånliga villkor.

Acquisitions Acquisitions
Selektiva och värdeskapande förvärv

En central del i Balco Groups strategi är att både bredda produkterbjudandet och den geografiska närvaron. Det uppnås dels genom organisk tillväxt och expansion, dels genom förvärv av välskötta bolag som bidrar med ny kompetens och en stark lokal anknytning. Fram till börsintroduktionen var Balco Groups tillväxt framförallt organisk, vilket fortsätter vara en viktig del av tillväxtstrategin. Vi för kontinuerliga dialoger med kandidater som noga utvärderas för att säkerställa starka synergier vid ett potentiellt förvärv.

Läs mer