Slide Image

Marknader

Balco är verksamt på den nordeuropeiska marknaden för balkonglösningar, med stort fokus på inglasning, som är en nischmarknad inom den bredare byggmarknaden. Balkongmarknaden innefattar främst renovering av befintliga balkonger och installation av nya balkonger på befintliga fastigheter, men också installation av balkonger vid nybyggnation av fastigheter. Den totala balkongmarknaden på de marknader som Balco är verksam i värderas till cirka 36 mdr SEK.

Balcos huvudmarknader utgörs av Sverige, Norge och Danmark. Värdet på balkongmarknaden i dessa länder uppgick till cirka 5,9 mdr SEK under 2021, varav 3,6 mdr SEK kom från renoveringssegmentet som är Balcos fokussegment.

I ett antal, selektivt utvalda, projekt tillverkar, säljer och installerar Balco även maritima balkonger, som säljs till kryssningsfartyg i Europa där Balcos modell passar. Värdet på maritima balkonger i Europa uppgick till 1,1 mdr SEK under 2019.

Mätt i marknadsvärde hade marknaden för balkongrenoveringar en genomsnittlig årlig tillväxt om 10,2 procent i Sverige, 5,8 procent i Norge och 4,3 procent i Danmark under perioden 2015–2019. År 2024 förväntas ett marknadsvärde om cirka 4,2 mdr SEK uppnås.

Det totala marknadsvärdet för renoveringssegmentet i Övriga Marknader där Balco är verksamt, dvs. Finland, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna, uppgick till 22 mdr SEK under 2019 och segmentet uppvisade en genomsnittlig tillväxt om 4,6 procent per år under perioden 2015–2019. Dessa marknader förväntas ha en marknadsvärde om cirka 25 mdr SEK år 2024.

Balkongmarknaden delas in i två marknadssegment; Renovering och Nybyggnation, där renoveringssegmentet, utgör cirka 90 procent av Balcos omsättning.

Balco balkongliv

“Den totala balkongmarknaden på de marknader som Balco är verksam i värderas till cirka 36 mdr SEK”.

Marknadsbeskrivning

Den nordiska balkongmarknaden kännetecknas av nationella och regionala skillnader vad det gäller byggstandarder, regelverk och material- och designpreferenser. Finland har sedan tidigare en lång tradition och hög penetration av inglasade balkonger. I Sverige och Norge är öppna balkonger den vanligaste lösningen, med en ökande framväxt av inglasade lösningar, där Balco ser en stor potential. Inom marknadssegmenten utgör inglasade balkonger en betydande andel av renoveringssegmentet, men en mindre andel av nybyggnationssegmentet. Inom nybyggnation köper byggbolag vanligen in öppna balkonger från tredje part, installerar själva en betongplatta och låter balkongleverantörerna genomföra installationen av räckeslösningen. Balkongmarknaden i Norden är fragmenterad och består av ett fåtal större aktörer som är vertikalt integrerade i värdekedjan och verksamma i flera länder, samt ett flertal mindre lokala balkonginstallatörer, balkongtillverkare och betongrenoveringsentreprenörer.

Balkongmarknaden delas in i två marknadssegment; Renovering och Nybyggnation samt i olika kundsegment. Kundsegmenten på marknaden är uppdelade efter typ av fastighetsägare. Inom renoveringssegmentet finns tre typer av kundsegment; bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och allmännyttan. Inom nybyggnation är byggbolag det enda kundsegmentet. Det råder betydande skillnader mellan kundsegmenten då de har olika behov, krav och målsättningar.

Balco är den ledande aktören på den nordiska balkongmarknaden och är marknadsledande i Sverige och Norge och den näst största aktören i Danmark. 

Balcos omsättningsandel per kundsegment i %

Marknadsposition

Balkongmarknaden i Norden är fragmenterad och består av ett fåtal större aktörer som är vertikalt integrerade i värdekedjan och verksamma i flera länder, samt ett flertal mindre lokala balkonginstallatörer, balkongtillverkare och betongrenoveringsentreprenörer. 

Balco är den ledande aktören på den nordiska balkongmarknaden och är marknadsledande i Sverige och Norge och den näst största aktören i Danmark. Bolagets marknadsandel under 2019 uppgick i Sverige till 22 procent, i Norge till 16 procent och i Danmark till 14 procent.