Kalliolähteentie 8 Min

Riikku Group

RIIKKU GROUP
26
Andel av omsättning

Besök hemsidan

Riikku Group Oy grundades 2005 och är ett professionellt glas- och aluminiumkonstruktionsföretag. Huvudverksamheten omfattar utveckling, tillverkning och installation av inglasade balkonglösningar.

Riikku Groups huvudmarknad är Finland, men bolaget har också verksamhet i Sverige och Norge via dotterbolag. Riikku Group arbetar främst med nybyggnation men säljer även inom renoveringssegmentet. Huvudkontoret ligger i Alavus.

Balco Group förvärvade Riikku Group i inledningen av 2024. Genom förvärvet, som är det största som Balco Group någonsin genomfört, etablerar koncernen stark position på den finländska balkongmarknaden samt stärker utbudet inom segmentet nybyggnation.

Riikku Group i siffror

50 MEUR

NETTOOMSÄTTNING

200

ANTAL ANSTÄLLDA

2024

FÖRVÄRVAT

2005

GRUNDAT
Kalliolähteentie 8 Min Kalliolähteentie 8 Min

Riikku Group är ett av Finlands två största balkonginglasningsföretag och har en modern produktionsanläggning på cirka 7 500 kvm i Alavus. I samband med förvärvet beslutades det att Riikku och dess dotterbolag kommer fortsätta att drivas av nuvarande ledning med Joakim Petersen-Dyggve som VD.