Slide Image

Välkommen till Balco Group

Vi skapar klimatsmarta balkonglösningar

Hållbarhetsfokus – en förutsättning för långsiktig lönsamhet

Under pandemins mörkaste period tog Balco Group det strategiska beslutet att satsa ännu mer på produktutveckling. Ett nytt produktsegment togs också fram tillsammans med förbättrad finansiering för våra kunder och erbjudandet att stödja deras övergång till ”gröna fastigheter”. Detta bidrog inte bara till ett starkt avslut på 2021, utan är åtgärder som kommer att påverka bolaget positivt i många år framöver. 

Vårt långsiktiga hållbarhetsfokus innebar att vår ESG-riskrating hos Sustainalytics under 2021 förbättrades från 28,6 till 20,8. Vi har också valt att bli medlemmar i Sweden Green Building Council och FN Global Compact samt blivit certifierade som Nasdaq ESG Transparency Partner.

Balco Group ser hållbarhet som en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Visionen för koncernen såväl som för vårt hållbarhetsarbete är att vara ett innovativt företag som skapar produkter som efterfrågas på marknaden och som bidrar till en ökad livskvalitet för kunden. För att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom unionens gröna giv behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. Vårt mål är att inom tre år ska mer än 30 procent av koncernens omsättning vara inom EU-taxonomin och ge minst 30 procents energibesparing åt våra kunder.

Kenneth Lundahl, VD och koncernchefBalco Group i siffror

467

Medarbetare

7

Aktiva marknader i Europa

1 120

Miljoner i nettoomsättning

Finansiell kalender

2022-10-31

Delårsrapport jan-sep 2022, Q3

2023-02-06

Bokslutskommuniké 2022

2023-04-24

Delårsrapport jan-mar 2023, Q1

Prenumerera

    Genom att skicka in formuläret godkänner du att Balco Group sparar information om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Privacy Policy.