Årsredovisning för 2018 tillgänglig idag

12.04.2019

  • Hem
  • Press
  • Årsredovisning för 2018 tillgänglig idag

Balco Group AB:s årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på svenska på företagets hemsida under följande länk www.balcogroup.se/sv/rapporter-och-presentationer

En traditionell PDF-fil biläggs även i detta pressmeddelande. Den engelska versionen publiceras på bolagets hemsida den 8 maj 2019.

Datum för finansiell information 2019: 
Delårsrapport januari-mars                 21 maj, 2019
Årsstämma 2019                                 21 maj, 2019
Delårsrapport januari-juni                   27 augusti, 2019
Delårsrapport januari-september       14 november, 2019
Årsbokslut januari-december              20 februari, 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom IR-chefens försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 08:00 CET. 

file-attachment

Release

download-icon