Ökning av antal aktier och röster i Balco Group

30.10.2020

  • Hem
  • Press
  • Ökning av antal aktier och röster i Balco Group

I samband med att Balco Groups teckningsoptionsprogram 2017–2020 för ledande befattningshavare förföll i oktober 2020 har deltagare valt att utnyttja sina optioner för teckning av totalt 286 037 nya aktier.

Det innebär att antalet aktier och röster i Balco Group har ökat från 21 623 311 till 21 909 348 och aktiekapitalet har ökat från 129 744 958,52 SEK till 131 461 248,024732 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 48


Informationen är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-30 18:00 CET.

file-attachment

Release

download-icon