Balco Groups Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2023 publicerad

12.04.2024

  • Hem
  • Press
  • Balco Groups Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2023 publicerad

Balco Group AB:s Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2023 finns tillgänglig på koncernens hemsida: www.balcogroup.se

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2023.

En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.


Informationen är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-12 09:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Grindborn
CFO och IR-chef
070 670 18 48
[email protected]

file-attachment

Balco_AR_2023

download-icon
file-attachment

balcogroupab-2023-12-31-sv.zip

download-icon