Balco skjuter upp årsstämman till 17 juni

25.03.2020

  • Hem
  • Press
  • Balco skjuter upp årsstämman till 17 juni

  Växjö 25 mars 2020

 

 

Styrelsen för Balco AB har idag, till följd av den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset Covid-19 och med anledning av de beslut och rekommendationer som under den senaste tiden har utfärdats av svenska regeringen och svenska myndigheter, beslutat att skjuta upp årsstämman till den 17 juni kl. 15.00.
Balco kommer även att undersöka möjligheten för aktieägare att deltaga på distans. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 14 maj.

 

Balco har en stark finansiell ställning och god likviditet samt en bra orderstock och ser ett fortsatt stort intresse från marknaden. Spridningen av coronaviruset påverkar dock Balco något genom att den gör det svårare att få access till kunderna.
 

Balcos ledning följer utvecklingen i de länder där vi är verksamma dag för dag och gör allt som är möjligt för att fullfölja de åtagande vi har mot våra kunder och för att säkra såväl våra medarbetares hälsa som vår verksamhet.
 

Balco återkommer med kallelse till årsstämma den 15 maj.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57, [email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon