Bra omsättning och lönsamhet på en utmanande marknad

14.07.2023

 • Hem
 • Press
 • Bra omsättning och lönsamhet på en utmanande marknad

Andra kvartalet: april - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 346 MSEK (351)
 • Orderingången uppgick till 301 MSEK (364)
 • Orderstocken uppgick till 1 195 MSEK (1 592)
 • Justerat rörelseresultat (EBITA ökade till 31 MSEK (29)
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 30 MSEK (28)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 28 MSEK (28)
 • Resultat efter skatt ökade till 21 MSEK (20)
 • Resultat per aktie ökade till 1,25 SEK (1,03)
 • Operativt kassaflöde uppgick till -7 MSEK (32)

Halvårsperioden: januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 672 MSEK (640)
 • Orderingången uppgick till 547 MSEK (656)
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 59 MSEK (56)
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 53 MSEK (55)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 50 MSEK (53)
 • Resultat efter skatt uppgick till 34 MSEK (39)
 • Resultat per aktie ökade till 1,93 SEK (1,91)
 • Operativt kassaflöde uppgick till -18 MSEK (18)

Händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • Inga väsentliga händelser efter periodens slut har rapporterats.

  De kostnadsreduktioner vi har gjort har gett bra effekt med en förbättrad vinstmarginal under kvartalet jämfört med föregående år. ” - Camilla Ekdahl, VD och koncernchef

Webbkonferens

En webbsänd konferens hålls den 14 juli 2023 klockan 14:00 CEST då VD och koncernchef Camilla Ekdahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor.

För att följa den webbsända presentationen och skicka skriftliga frågor, använd denna länk: 

https://www.finwire.tv/webcast/balcogroup/q2-2023/

För att delta via telefonkonferens och kunna ställa muntliga frågor ring in:

SE: +46 8 5050 0829

PIN: 875 9209 4583#

Kalendarium 2023              

Delårsrapport jan-sep 2023................. 30 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2023.................... 5 februari 2024
Delårsrapport jan-mar 2024................ 29 april 2023
Årsstämma 2024..................................14 maj 2023
Delårsrapport jan-jun 2024.................. 12 juli 2023

 


Informationen är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-14 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Ekdahl, VD och koncernchef
Tfn: 070-606 30 32
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

Balco Q2 2023

download-icon