Ett stabilt kvartal med fortsatt tillväxt

16.11.2017

 • Hem
 • Press
 • Ett stabilt kvartal med fortsatt tillväxt

Tredje kvartalet: juli-september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 206,0 MSEK (192,1), en ökning med 7,2 procent eller 13,9 MSEK. Ökningen var i sin helhet organisk.
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,2 MSEK och inkluderar 9,2 MSEK i kostnader för börsnotering. Justerat rörelseresultat uppgick till 21,4 MSEK (19,1), en ökning med 2,3 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 10,4 procent (9,9).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (3,9).
 • Kvartalets resultat per stamaktie uppgick till -0,48 SEK (0,04), både före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 10,1 MSEK (-2,1).

Delårsperioden: januari-september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 705,3 MSEK (563,9), en ökning med 25,1 procent eller 141,4 MSEK. Ökningen var i sin helhet organisk.
 • Rörelseresultatet uppgick till 66,0 MSEK (48,2), en ökning med 36,9 procent eller 17,8 MSEK. Justerat rörelseresultat uppgick till 79,3 MSEK (49,5), en ökning med 29,8 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 11,2 procent (8,8).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (8,3).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,88 SEK (0,06), både före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 44,5 MSEK (36,0).
 • Orderstocken uppgick vid periodens utgång till 1 218,2 MSEK (1 073,0).

Händelser i tredje kvartalet 

 • Produktionsenheten i Polen färdigställdes och produktionen var i full drift per slutet av september.  

Händelser efter kvartalets slut

 • Balco noterades på Nasdaq Stockholm den 6 oktober 2017. Antalet stamaktier uppgick per sista oktober till 21 428 773 och antalet aktieägare var 2 866. 
 • Vid extra bolagsstämma den 5 oktober 2017 beslutades om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
 • Bygglov har blivit klart för Balcos historiskt största order, vilket medför produktionsstart i fjärde kvartalet. Projektet är totalt på cirka 160 MSEK och inom segmentet Renovering.  
 • Balco har erhållit en avsiktsförklaring om leverans av balkonger till ytterligare ett kryssningsfartyg. Möjligt ordervärde är cirka 60 MSEK och kommer att redovisas som orderingång när avtal är tecknat.   

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls idag den 16 november klockan 10:30 (CET) då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Fredrik Hall presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på: 

 • SE: +46 8 566 426 62 eller
 • UK: +44 203 008 98 02
 • US: +1 855 753 22 36

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57
Fredrik Hall, CFO, 070-392 77 30
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon