Förbättrade ESG-betyg för Balco Group

14.10.2021

  • Hem
  • Press
  • Förbättrade ESG-betyg för Balco Group

Balco har tagit flera viktiga kliv inom sitt hållbarhetsarbete. De målinriktade insatserna ger nu resultat i form av förbättrad ESG-risk rating. I Sustainalytics senaste värdering av företaget förbättrar Balco sin ESG-risk rating från 28,6 till 20,8.

– Det är positivt att vårt hållbarhetsfokus även avspeglas i oberoende bedömningar. Det är ett kvitto på att det systematiska arbete vi bedriver har effekt. Vi är naturligtvis inte nöjda här utan vårt mål är att nästa år komma under 20 och därmed nå ESG-risk rating ”Low”, säger Johan Fälth, hållbarhetsansvarig på Balco Group.

I ESG-bedömningen sammanvägs företagets insatser när det gäller miljö, socialt ansvar samt styrning. Balcos förbättrade ESG-betyg är ett resultat av flera olika aktiviteter inom Balco Group de senaste två åren. Bland dessa kan nämnas en satsning på 100 procent återvinningsbara material i produkterna samt livscykelanalyser som visar att företagets inglasade balkongsystem betalar tillbaka sin klimatskuld redan inom halva den beräknade livslängden.

Uppdaterade policyer, system för anonym hantering av visselblåsare samt satsningar på utbildning, kommunikation och systematisk redovisning och uppföljning av hållbarhetsmål, är andra prioriterade områden som garanterar transparens och stärker engagemanget i hållbarhetsfrågor.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57, [email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, [email protected]

Johan Fälth, Hållbarhetsansvarig, 073-345 61 25, [email protected]

file-attachment

PM Balco förbättrar ESG-rating

download-icon