Förvärv stärker Balco Groups kunderbjudande

20.05.2021

 • Hem
 • Press
 • Förvärv stärker Balco Groups kunderbjudande

Första kvartalet: januari – mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 250 MSEK (321)
 • Orderingången uppgick till 263 MSEK (341)
 • Orderstocken uppgick till 1 128 MSEK (1 561)
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 MSEK (34)
 • Resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (25)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,74 SEK (1,16)
 • Operativt kassaflöde uppgick till -13 MSEK (5)

Händelser i första kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Balco har den 8 april förvärvat RK Teknik AB, med omsättning 2020 på 115 MSEK och ett rörelseresultat på 10 MSEK. Förvärvet stärker och kompletterar Balco Groups produktsortiment och kunderbjudande samt innebär att Citybalkonger nu kommer att introduceras på den svenska marknaden, ett produktsegment som hittills enbart har sålts i Danmark .
 • Covid-19 med fortsatt hög smittspridning har påverkat orderingång, omsättning och resultat i det första kvartalet och kommer fortsatt att påverka omsättning och resultat i  kommande kvartal.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 20 maj 2021 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 51
UK: +44 333 300 92 72
USA: +1 833 526 83 83

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 2057

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48 

Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 07:30 CET.

file-attachment

Delårsrapport Q1 - 2021

download-icon