Fortsatt expansion och god underliggande tillväxt

24.08.2018

 • Hem
 • Press
 • Fortsatt expansion och god underliggande tillväxt

Andra kvartalet: april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 273,6 MSEK (268,4), en ökning med 1,9 procent eller 5,2 MSEK. Ökningen var i sin helhet organisk.
 • Orderingången uppgick till 299,4 MSEK (394,8), en minskning med 24,1 procent.
 • Orderstocken ökade med 28,8 MSEK och uppgick till 1308,8 MSEK vid kvartalets slut.
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,5 MSEK (30,8), en ökning med 2,3 procent. Anpassningen till IFRS 15 har minskat rörelseresultatet med 3,7 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 23,1 MSEK (12,4), en ökning med 87 procent.
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,05 SEK (0,91), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 12,9 MSEK (42,5).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat kvartalets omsättning med 9 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.

Halvårsperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 516,1 MSEK (499,2), en ökning med 3,4 procent eller 16,9 MSEK. Ökningen var i sin helhet organisk.
 • Orderingången uppgick till 570,7 MSEK (614,9), en minskning med 7,2 procent.
 • Orderstocken ökade med 70,4 MSEK, motsvarande 13,6 procent mer än omsättningen i perioden.
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,5 MSEK (53,9), en minskning med 0,7 procent. Anpassningen till IFRS 15 har minskat rörelseresultatet med 7,4 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,7 MSEK (19,6), en ökning med 97 procent.
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,92 SEK (1,38), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -10,1 MSEK (34,4).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat periodens omsättning med 16 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.

Händelser i andra kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Balco har under kvartalet tecknat en order i Stockholm med ett ordervärde uppgående till cirka 100 MSEK. Projektstart sker när kunden har erhållit bygglov.
 • Efter kvartalets utgång har Balco förlängt bankavtalet och det löper nu till september 2021.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls idag den 24 augusti klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Fredrik Hall presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på: 

 • SE: +46 8 566 427 01 eller
 • UK: +44 203 008 98 02
 • US: +1 855 753 22 37

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57
Fredrik Hall, CFO, 070-392 77 30
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon